تعبیر خوابسرگرمی

خوردن و دیدن گردو برای زن حامله در خواب نشانه چیست؟ | تعبیر خواب گردو

در این مطلب از کولاک درباره تعبیر خواب گردو از نظر معبران مختلف مطلبی برایتان آماده کرده ایم. به نظر شما خوردن گردو خراب در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است و این تفاوت کلی است. گردو با ,پوست مالی است حرام که آگاهانه از آن استفاده می شود. همان طور که پوست گردو , دست مصرف کننده اش را رنگین و سیاه می کند,
در خوابهای ما گردوی پوست دار لذت یا مالی است حرام که مصرف کننده اش با کید و نیرنگ و آلودگی, دست و دامن ، آن را به چنگ می آورد و می برد و می خورد و گناهش بر گردن بیننده خواب می ماند.
اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید مالی حرام با شرحی که داده شد به چنگ می آورید. اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم , خویشتن داری می کنید.
اگر خواب ببینید گردو را پوست می کنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب می شوید که نه لذت آن دوام دارد ,نه مالی که بدست می آورید کام بخش است . اگر ببینید گردو را از درخت می چینید تعبیرهمان است .

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین
تعبیر گردو در خواب به معنای مال و اموالی است که با سختی به دست می‌آید (دفع بلا و گرفتاری).
اگر خواب ببینی گردو بازی می‌کنی، یـعـنـی با کسی دشمنی و خصومت می‌کنی.

تعبیر خواب به روایت مغربی
اگر در خواب ببینی گردو داری، یـعـنـی از مردی خسیس سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی, تعداد فراوانی گردو داری، تعبیرش خصومت و دشمنی می‌باشد.
اگر خواب ببینی از مغز گردو روغن می‌گیری، یـعـنـی از شخص خسیسی مال و اموال به دست می‌آوری.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون
خوردن گردو در خواب ، نشانه آن است که یکی از باارزش ترین نقشه هایتان عملی می شود .
اگر گردوها را لابلای برگهای درختان ببینید ، علامت آن است که زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید , داشت و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود .
دیدن گردوهای پوک در خواب ، نشانه آن است که در حرفه و شغل خود شکست خواهید خورد .
اگر خواب ببینید به سختی می توانید گردوها را بشکنید ، نشانه آن است که بعد از پشت سر گذاشتن ,مشکلات و صرف هزینه های بسیار به توفیق و پیروزی خواهید رسید .
اگر خواب ببینید گردویی که می شکنید ، مغزی خراب دارد ، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما , به تلخی و تأسف مبدل می گردد .
اگر خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می کنید ، نشانه آن است که مورد لطف و محبت معشوق, خود قرار خواهید گرفت و دست به کارهایی موفقیت آمیز خواهید زد.
تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال
تعبیر درخت گردو مرد «عجمی» است که نسبت به اهل و عیال و زن و فرزند خودش بخشنده و سخاوتمند ,می‌باشد. اگر ببینی روی درخت گردو رفته‌ای، یـعـنـی با مرد بزرگ و سرشناس عجمی رابطه برقرار می‌کنی.

تعبیر خواب به روایت هانس کورت
اگر فردی در خواب ببیند که گردو فاسد و خراب است دچار شکست می شود.

تعبیر خواب گردو از امام صادق چیست
گردو در خواب دیدن مالی است که به سختی به دست می آید.

اگر در خواب دیدید که گردو بازی می کنید با کسی با او دچار خصومت می شوید.

درخت گردو مردی است که ثروتمند است و خسیس.

تعابیر دیگر دیدن گردو در خواب از نظر حضرت یوسف ع

دیدن گردو در خواب اشاره به کسب و کار شما دارد و اگر گردو را راحت بشکنید به راحتی مال به دست می آورید ولی اگر گردو نمی شکست معنی خواب این است که سخت روزی به دست می آورید.

تعبیر خواب گردو برای زن حامله چیست

اگر زنی که حامله است در خواب دید که از باغی در حال چیدن گردو است معنی خواب سلامتی نوزاد و خیر و برکت بعد از متولد شدن اوست.

خواب گردوهای بسیار

اگر در خواب ببیند که گردوهای زیادی دارد و یا می خرد و یا کسی به او می دهد معنی خواب این است که شادی های زندگی او روز به روز زیاد می شود.

اگر در خواب دید که گردو می شکند و مغز ها را نگه می دارد فرزندش پسر است ولی اگر گردو را شکست و مغز آن را خورد معنی خواب این است که فرزندش دختر است.

*از شما خواننده عزیز می خواهیم تا نظرات و دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید.

بیشتر بخوانید:

دیدن کوه و ریزش کوه و کوهنوردی در خواب چه تعبیری دارد؟ | تعبیر خواب کوه

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن