تقویم نجومی

بررسی تقویم نجومی روزانه همراه با وضعیت قمر در عقرب روز، مناسبت های اسلامی و ایرانی، احکام و اختیارات نجومی، وقت استخاره، تعبیر خواب، ذکر روز و بررسی ازدواج و معامله

 

تقویم نجومی امروز کولاک یکی از مطالبی است که توسط بسیاری از کاربران فضای مجازی دنبال می شود. در این برچسب مطالب مرتبط با رویدادهای نجومی سال و اطلاعات نجومی روزانه به صورت مرتب و روزآمد منتشر می شود.

.

جدول نجومی در اخترشناسی موقعیت و وضعیت طبیعی اجرام و نیز ماهواره‌ها در آسمان را در فاصلهٔ زمانیِ معینی تعیین کرده و بدست می‌دهد. به لحاظ تاریخی، موقعیت ستارگان در جدولی چاپی شاملِ داده‌هایی در فواصلِ منظم و همگونی از تاریخ و زمان قرار داده می‌شد.

بستن
بستن